Algemene voorwaarden

Voorwaarden van Socks and Underwear.

Socks and Underwear is onderdeel van ‘Sok & Zo’ en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 17221409.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Online winkel van Socksandunderwear.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

Totstandkoming overeenkomst
Na het vullen van de ‘winkelwagen’ volgt een online betaling. De order is geplaatst op het moment dat de klant de bestelling heeft betaald. Wilt u uw order alsnog annuleren terwijl u deze wel heeft geplaatst dan verzoeken wij u ons daar binnen 12 uur over in te lichten voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order. Dit kan per e-mail (info@soknzo.nl).

Prijzen en verzendkosten
Alle door ons genoemde verkoopprijzen zijn inclusief BTW en in Euro's. Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten, vanaf €20,- aan artikelen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. De factuur wordt met de zending meegestuurd.

Levering en levertijd
De post zal verzonden worden met de TNT post. De goederen worden verzonden in brievenbuspakketten die gegarandeerd door iedere genormeerde (vrije inwerpopening van de gleuf ten minste 265 mm lang en 33 mm breed) brievenbus past. Bij grotere bestellingen bestaat de kans dat het  in meerdere pakketten wordt verstuurd. Dit in verband met onze service tot thuisbezorging.

Verzendingen zullen tweemaal per week geschieden. Afhankelijk van welke dag u bestelt, ligt de levertijd tussen de 3 en 6 werkdagen. Alle artikelen houden we zo goed mogelijk in voorraad. Mocht een artikel toch niet voorradig zijn, dan brengen wij u per e-mail hiervan op de hoogte. Er wordt dan in onderling overleg besloten of u de latere levering afwacht of dat u uw geld terugkrijgt.

Betaling online
De order kan via onze website online betaald worden. Om misbruik te voorkomen behoudt ‘Socks and Underwear’ zich het recht om het betaalde bedrag terug te boeken alvorens over te gaan tot verzending van de goederen.

Uw recht van herroeping
‘Socks and Underwear’ wil dat al hun klanten tevreden zijn over hun aankoop. Wanneer u niet tevreden bent over de aankoop, dan kunt u na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen zeven werkdagen terugsturen en de overeenkomst ontbinden. De klant draagt daarbij zelf op voor de kosten van terugzending. De terugbetaling zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen dertig dagen plaatsvinden.

Retourneren is alleen mogelijk wanneer de goederen in onbeschadigde verpakking en staat zijn. Ze moeten in dezelfde conditie verkeren en ongebruikt zijn. Mocht het artikel in onverkoopbare staat retour worden gestuurd, dan kunnen wij het artikel niet als retour accepteren en deze weer naar de klant terug sturen. Alle kosten zijn dan voor rekening van de klant.

Klachten & geschillen
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan ‘Socks and Underwear’ te melden (via info@socksandunderwear.nl). Mochten de goederen niet voldoen aan de overeenkomst, dan dient u ons hierover binnen twee werkdagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk (per e-mail) in te lichten. Horen we niets binnen de aangegeven tijd, dan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.

Mochten de geleverde artikelen daadwerkelijk niet voldoen aan de overeenkomst dan zal een nalevering van het juiste artikel plaats vinden. Is dat niet mogelijk of gewenst kunnen, tegen teruggave van de goederen, de kosten worden gecrediteerd.

In het geval dat een order moet worden gecrediteerd zal dit binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling plaats vinden. Kosten voor terugzending zijn voor rekening van ‘Socks and Underwear’.

Overmacht
Indien ‘Socks and Underwear’ door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan, alle tekortkomingen welke niet toe te rekenen zijn aan ‘Socks and |Underwear’.

Privacy Policy
Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden. De persoonlijke gegevens die we vragen zijn strikt noodzakelijk om betalingen en verzendingen correct af te kunnen handelen.

U bent verplicht om iedere adreswijziging door te geven aan SokkenDirect. Zonder bericht van uw zijde zal het laatst opgegeven afleveradres worden gebruikt voor het afleveren van de bestelling.

 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Bedrijfsprofiel

‘Socks and Underwear’ is een initiatief van Esmeralda en René Pijnenburg. ‘Socks and Underwear’  is gebaseerd op het verlenen van diensten om de drukke zakelijke consument comfort en efficiency te bieden, vanuit de gevestigde winkel ‘Sok & Zo’. De kern hiervan is het online aanbieden van been- en ondermode.

U als consument hoeft zich niet meer druk te maken om voor dergelijke kleinigheden de stad in te gaan. U ontvangt de goederen met een door uzelf aan te geven regelmaat gewoon thuis.

Een belangrijk aspect van deze service is dat wij ervoor zorgen dat de bestelling echt bij u in de brievenbus terecht komt.

Vergelijken van producten op internet, met name kleding, is relatief moeilijk. De visuele weergave is altijd afhankelijk van het beeldscherm van de consument en voelen behoort niet tot de mogelijkheden. Om deze reden bieden wij alleen producten aan van gerenommeerde merken waar de consument reeds vertrouwd mee is en waarvan de pasvorm en kwaliteit gewaarborgd is.

Even uw voordelen op een rijtje:

 

Onze contactgegevens:

Socks and Underwear

p/a Sok & Zo
Hoofdstraat 21
5121JA  Rijen
Tel.  0161-293081
Fax  0161-223582
Info@soknzo.nl
www.soknzo.nl
KvK   17221409
Postbank  5370148